Foretrækker du, at vi investerer dine penge for dig?

- Så er IndexPlus måske noget for dig. På den måde kan du fokusere på alt det andet i livet, der er vigtigt for dig. Har du en investerbar formue på minimum 500.000 kr ( fri opsparing eller pension), kan du med IndexPlus få adgang til en investeringsform, der normalt er forbeholdt professionelle.

Vi klarer investeringerne for dig via børshandlede indexfonde - ETF'ere - som er en kombination af fordelene ved traditionelle investeringsfonde og individuelle aktier. Du får din helt egen formuerådgiver og en afkastrapport fire gange om året, så du kan følge med i dine investeringer.

Hent vores Whitepaper om IndexPlus her


Find priser og vilkår i produktarket Faktaark - IndexPlus

 Se en video om IndexPlus
Fordele ved IndexPlus

Vi forvalter dine penge, ligesom vi forvalter vores egne

Med IndexPlus får du forvaltet din egen formue efter samme investeringsfilosofi, som hele Alm. Brand-koncernens formue bliver forvaltet efter. Vores Investeringsfilosofi er vores DNA, som forplanter sig hele vejen gennem vores investeringsproces og skaber fundamentet for, hvordan vi investerer.

Vores investeringsfilosofi

Udgangspunktet for vores investeringsfilosofi er, at spredning mellem aktivklasserne er essentielt for at skabe det bedst mulige risikojusterede afkast. Vi mener samtidig, at valget af sektorer og geografiske områder har langt større indflydelse på afkastet end valget af den enkelte aktie. Derfor fokuserer vi udelukkende på indeksniveau, og ikke på de enkelte aktiver.

Fokus på risikospredning og langsigtet afkast

Vi tror på, at afkast hænger tæt sammen med risiko. Derfor er fokus på risikostyring lige så vigtigt for os som det at kunne levere et afkast. Ved at sortere kortsigtet støj væk og udvise tålmodighed i investeringsprocessen mener vi, at vi kan skabe stærke langsigtede resultater.

Sådan invester vi

I IndexPlus foretager vi alle investeringer via børshandlede indeksfonde – ETF’ere. Formålet med en ETF er at følge udviklingen på et specifikt indeks inden for enten aktier, obligationer eller alternativer. ETF’ere er en omkostningseffektiv måde at investere på, da der ikke sker nogen aktiv udvælgelse af de enkelte værdipapirer.

Vælg mellem 3 risikoniveauer - lav, mellem eller høj

IndexPlus giver dig mulighed for at vælge mellem tre forskellige risikoniveauer – lav, mellem eller høj. Det er din risikovillighed og tidshorisont, der er afgørende for, hvilket risikoniveau du skal vælge. Uanset hvilket risikoniveau du vælger, er risikospredningen i sagens natur høj, grundet vores investeringsfilosofi. Det mener vi, giver ro i maven.

Enkel prisstruktur og lave omkostninger

Ordentlighed er en kerneværdi for Alm. Brand, og derfor betyder en enkel prisstruktur meget for os. Med IndexPlus betaler du et samlet forvaltningshonorar, som til gengæld dækker omkostninger i forbindelse med handler og administration. Du skal dermed ikke betale kurtage, når der bliver ændret på allokeringen i IndexPlus.